Bestuursleden

Bestuur
Voorzitter  Peter Bazen 06-54202580
Secretaris Elske Weren-Lingg 06-22899491
Penningmeester John Nooijen  
Bestuurslid (pr) 
Vice-Voorzitter
Christian de Rooij    
Bestuurslid (decor) Peter Huijgens