Toneelvereniging Crescendo speelt dit jaar: Het dagboek van Anne Frank


Het verhaal van Anne Frank

Anne Frank, een Duits Joods meisje,  is met haar vader Otto, moeder Edith  en zus Margot naar Amsterdam gevlucht.

 In 1942, op haar dertiende verjaardag, krijgt ze een dagboek cadeau. Op deze dag schrijft ze voor het eerst in het dagboek. Ze verslaat haar belevenissen in de vorm van brieven die ze aan een denkbeeldige vriendin, Kitty, schrijft. Al snel moet ze, samen met haar familie, onderduiken. Ze betrekken het achterhuis van het kantoorpand, waar haar vader een bedrijf heeft. Door middel van een boekenkast worden ze van de buitenwereld afgesloten. Het werk in het kantoor gaat gewoon door, dus de onderduikers moeten overdag muisstil zijn. Zo mag bijvoorbeeld zelfs het sanitair niet gebruikt worden. Naast de familie Frank, komt ook de familie van Daan (hun werkelijke naam is ‘van Pels’) onderduiken in het achterhuis. Vier maanden later volgt Fritz Pfeffer, een tandarts, die Anne ‘Dussel’ noemt.

Anne moet haar kamer met hem delen. De spanning is te snijden met zoveel mensen in een dergelijke kleine ruimte en Anne heeft vaak ruzie met haar moeder en mevrouw van Daan.  De enigen met wie Anne kan praten zijn haar vader en Peter van Daan.

Een aantal mensen van het kantoor, waaronder Miep Gies en Victor Kugler (door Anne in haar dagboek ‘meneer Kraler’ genoemd), voorzien de onderduikers van eten en boeken.

Op 4 augustus 1944 vallen de Duitsers het pand binnen. Het achterhuis wordt ontdekt en alle bewoners worden gearresteerd.

Later krijgt Otto Frank bij zijn terugkeer in Amsterdam Anne’s dagboek van Miep Gies en zo is dit historische verhaal, dat Crescendo voor u gaat uitvoeren, bewaard gebleven.